צור קשר

מדידה ושיפור ניהול מלאי בחברות ובתי מלאכה

חברות רבות אינן מבצעות ניהול מלאי בצורה סדירה, ולמרות שמו של התהליך הוא איננו מנוהל כלל וכלל לא על ידי מנהלי הרכש ולא על ידי מנהלי התפעול בארגון, אלא בצורה של כיבוי שרפות, המתבטאת בחידוש המלאי לאחר שהכמות ירדה מתחת לסף הקריטי, וכתוצאה מכך עיכובים מהותיים בסבבי האספקה ללקוחות. מעבר לכך, ניהול נכון של חומרי הגלם המשמשים לייצור בבית העסק יבטיחו בהכרח ירידה בעלויות היצור וכפועל יוצא מכך, עליה ברווחיות העסק.

בכדי לנהל מלאי בצורה נכונה המבטיחה יעילות ביצור, יש לנסות ולהטמיע בתהליך את אחת משתי שיטות ניפוק חומרי הגלם המשמשים לייצור:

ניהול מלאי באמצעות ניפוק במשיכה

כל מוצר המיוצר על ידנו, נדרש להיות מאופיין על ידי עץ מוצר, המגדיר בצורה מפורטת והיררכית את החומרים המרכיבים את המוצר.

לדוגמא, בראש העץ יופיע שמו של המוצר, לדוגמא שקית לחמניות, ומתחתיו ענפים המגדירים אותו. ענף אחד יתאר את החומרים המשמשים ליצור הבצק, ואילו הענף השני יתאר את החומרים הנדרשים לאריזה, בה יארזו שש לחמניות לפני הפצתן ללקוחות.

בצורה כזאת, נוכל להבטיח כי ברגע שידווח במערכת ייצור של שקית לחמניות, מיד תצא אסמכתא לניפוק כלל החומרים הנדרשים לייצור שקית הלחמניות: קמח, מלח, ביצים, סוכר ושקית ניילון מודפסת עם לוגו החברה.

יחד עם זאת, ניסיון להגדיר כמויות מדויקות בתחום שאיננו ודאי או סובל מפחת גבוה, יכול להוביל לקושי בניפוק הכמויות המתאימות, דבר שיוביל לירידה באיכות המוצר או לתוצאה הפוכה מהנדרש בניהול מלאי, עיכוב בתהליך הייצור.

ניהול מלאי באמצעות ניפוק בדחיפה

תהליך זה אינו מחייב אותנו לנהל עץ מוצר או מחסן חכם מכל סוג שהוא, בראשית יום העבודה או בכל מחזור עבודה הנהוג בבית העסק שלכם, ייגשו העובדים אל המחסן וימשכו את החומרים הנדרשים עבורם, בכל כמות אותה יראו לנכון. בסופו של יום העבודה יחזירו את חומרי הגלם שנותרו בידם ורמות המלאי יתעדכנו בהתאם.

יתרונה של שיטה זו הוא בפשטות שלה, אך יחד עם זאת יוצרת זילות בחומרי הגלם בעיני העובדים, שכן איש איננו מפקח על הכמויות אותן הם משקיעים בכל אחד מהמוצרים המיוצרים. כמו כן, ניפוק והחזרה של חומרי גלם בכל שעות פעילות המפעל, עלולה לגרום לרשלנות בניהול המחסן מבחינת הסדר ורמות המלאי המופיעות במערכת.

לסיכום על ניהול מלאי

מאמר זה מעניק טעימה קטנה מהקשיים העומדים בעת ניהולו של מלאי חומרי הגלם בכל בית עסק העוסק בייצור, או באספקה ללקוחות. אך יחד עם זאת חשוב להדגיש את החובה בהפקדת איש אמון על ניהול המלאי, שיבצע את עבודתו בצורה המתאימה ביותר לבית העסק, ובכך יבטיח את יעילותו הן מבחינת הייצור והן מבחינה כלכלית בחסכון משאבים.